0
نیکون یک شرکت چند ملیتی است که در توکیو پایه گذاری شده است. نیکون در زمینه دوربین عکاسی و عدسی های اپتیک به طور حرفه ای فعالیت می کند. در این مقاله قصد داریم در خصوص تاریخچه لوگوی Nikon بیشتر صحبت کنیم و این لوگو را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم.